Zasoby wodne - strona 19

Ekologia - Przepisy prawne UE

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Zarządzanie odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1876

, zmniejszenie uciążliwości transportu, racjonalizacja wykorzystania i zagospodarowania zasobów wodnych...

Bioróżnorodność-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2870

, jakie ludzie czerpią z ekosystemów. Wartość pośrednią mają: produktywność ekosystemu, ochrona zasobów wodnych...

Hydrologia - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Borowiak
 • Hydrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

badajaca procesy rządzące wyczerpywaniem i uzupełnianiem zasobów wodnych w lądowych obszarach Ziemii...

Przepływy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

można traktować w dwojaki sposób. Z jednej strony mogą to być wartości charakteryzujące zasoby wodne koryta...

Terytorium - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 812

państwo ma prawo do sprawiedliwe­go udziału w korzystaniu z zasobów wodnych danego systemu rzecznego...

Administracja - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika Ochrony Środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

km n.p.m.; • > 800 km n.p.m. Hydrosfera: Zasoby wodne to 1400 mln km³; • • Słone-97,5%, Słodkie- 2,5...

Chemia wody egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia wody
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

1. Zasoby wodne Polski Polska jest krajem w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach...