Zasiłek stały - strona 2

note /search

Ubóstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1190

i maszyny) gminy. Rodzaje świadczeń pomocy społecznej (s.261 - J. Auleytner) 1. Zasiłek stały (od 1.06.1999...

Rola domów pomocy społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Polityka społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

otrzymujące gwarantowany zasiłek okresowy i zasiłek stały z tytułu wychowania dziecka wymagającego stałej...

Prawna regulacja pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

obejmują : przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków...

Ubóstwo i pomoc społeczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1617

status uchodźcy. Pomoc społeczna przewiduje świadczenia pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy...

Prawo o paszportach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, 3) kombatantów i innych osób, do których stosuje...

Wykład - pomoc społeczna, 6sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

. Zadania zlecone: wyplata zasiłków stałych, celowych, na skutki kataklizmów, usługi dla osób z zaburzeniami...

14. Pojęcie pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

administracji rządowej, np. wypłacanie zasiłków stałych z pomocy społecznej czy opłacanie składek...

Referat o bezrobociu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 2674
Wyświetleń: 7322

gruntów rolnych o powierzchni powyżej 2ha, nie pobiera na renty socjalnej lub zasiłku stałego...