Zasiłek stały

note /search

Zasiłek stały - wykład

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Zasiłek stały - Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej...

15. Świadczenia z pomocy społecznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

na dwie grupy: świadczenia o charakterze pieniężnym; świadczenia o charakterze rzeczowym. Zasiłek stały z pomocy...

Egzamin - przykładowe pytania

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

społecznej? 6 zasiłek stały okresowy i celowy 7 rodzaje bezrobocia 8 przyczyny bezrobocia 9 wysokość renty...

Prawne pojęcie bezrobotnego

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

lub innych korzyści od środków zgromadzonych w banku. Nie pobiera zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy...

Bezrobocie jako kwestia społeczna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Polityka społeczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1120

w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia, nie pobiera, zasiłku stałego, stałego...