Zasiłek okresowy - strona 4

Polityka społeczna - Międzynarodowa Organizacja Pracy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Henryk Łabędzki
 • Polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2121

Międzynarodowa Organizacja Pracy (JLO) Powstała w 1919 roku jako międzynarodowa inicjatywa na rzecz zmiany warunków pracy po wieloletniej eksploatacji robotników a tym samym jako warunek utrzymania pokoju światowego. Wśród 9 państw sygnatariuszy była Polska. Obecnie do MOP należą prawie wszystkie...

Opieka socjalna - genogram

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

kryterium dochodowe; wysokość zasiłku stałego zależy od wysokości dochodów osoby lub rodziny; - zasiłek...

Metodyka opieki - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2009

- zasiłek okresowy (długotrwała choroba, bezrobocie) - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (np...

System emerytalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy...

System emerytalny

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1610

pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy...

Kwestie społeczne wykład referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 14826

wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej. Warunkiem koniecznym posiadania statusu...

Geneza pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
 • Prawo socjalne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715

zakresie np. o wysokości świadczenia decyduje organ pomocy społecznej, np. zasiłek okresowy 3) świadczenia...