Zasiłek okresowy - strona 5

Polityka zatrudienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

, gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej. Bezrobocie jest to sytuacja, w której część siły roboczej...

Prawo w społeczeństwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1253

cywilnym, rodzinnym lub karnym, przykładem decyzji sądu? jest np.: przyznanie zasiłku okresowego...

Polityka zatrudnienia-pojęcie i istota

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1421

, gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej. Bezrobocie jest to sytuacja, w której część siły roboczej...

Ubóstwo-referat

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2604

dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Zasiłek okresowy - świadczenie...

Bezrobocie - Rynek pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1708

przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku okresowego...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 2954

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU : podstawowe pojęcia z polityki społecznej; doktryny i modele polityki społecznej; system zabezpieczenia społecznego; przyczyny kryzysu i kierunki reformy ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia; zadania pomocy społecznej; polityka społeczna wobec niepełnospra...