Zasiłek dla bezrobotnych - strona 12

15. Świadczenia z pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek...

Rynek pracy i bezrobocie

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1071

finansowej bezrobotnym. Pomoc ta przyjmuje formę zasiłków dla bezrobotnych, jednorazowych odszkodowań...

Wykład - Popyt inwestycyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Kozłowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1001

od wartości dodanej - VAT, zasiłki dla bezrobotnych, rolę automatycznego stabilizatora gospodarki spełnia...

Wykład - Ceny i inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 798

: obniżenie zasiłków dla bezrobotnych zachęcanie do zwiększania mobilności siły roboczej przez rozwijanie...

Ekonomia - wykład 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

dla bezrobotnych, pomoc społeczna, subsydia dla rolnictwa Aktywna polityka budżetowa dyskrecjonalna Wymaga...

Rachunek dochodu narodowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3038

, zasiłki dla bezrobotnych, dopłaty do linii kolejowych przynoszących straty, dotacje do inwestycji, itp...

Bezrobocie-omówienie problemu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

.) Poprawianie kwalifikacji potencjalnych pracowników - zastępowanie zasiłku dla bezrobotnych pewnego rodzaju...