Wykład - Popyt inwestycyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Popyt inwestycyjny - strona 1

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Magdalena Kozłowska
Wykład 3
Popyt inwestycyjny: oznacza planowane przez przedsiębiorstwa powiększenie zasobów kapitału trwałego i stanu zapasów.
Równowaga krótkookresowa występuje wtedy gdy produkcja rzeczywista jest równa popytowi globalnemu.
Mnożnik stosunek zmiany produkcji do powodującej ją zmiany wydatków autonomicznych.
Model krótkookresowy wg Keynesa:
wydatki C + I
C
I
a
Y
I - inwestycje mają charakter autonomiczny
a - popyt autonomiczny
C = a + bY gdzie b - krańcowa skłonność do konsumpcji (b = dC/dY) - tg kąta pomiędzy C a Y
b + s =1 gdzie s - krańcowa skłonność do oszczędzania (s = dS/dY)
wyd. S
I
Y
Y - równowaga
W = C + I = a+ bY + I = Y
a + bY + I = Y to:
wydatki 45o C + I
C + I'
Y
- efekt mnożnikowy
Paradoks zapobiegliwości: - gdy gospodarstwa domowe chcą zaoszczędzić więcej, rosną inwestycje, rośnie produkcja, rosną dochody gospodarstw domowych - gdy rosną dochody, rosną wydatki - gdy gospodarstwa domowe chcą zaoszczędzić więcej, więcej wydają !
(zmiana oszczędności zmienia Y równowagi, ale w dalszym ciągu I = S)
Polityka fiskalna (budżetowa) - polityka w zakresie wydatków państwa i podatków.
Polityka stabilizacyjna - działania państwa zmierzające do utrzymania wielkości produkcji blisko poziomu zapewniającego pełne wykorzystanie czynników wytwórczych (pełne zatrudnienie).
Deficyt budżetowy = G - NT (nadwyżka wydatków państwa nad dochodami).
Dług publiczny(narodowy) - suma pożyczek pozostałych do spłacenia państwu.
dlatego - wprowadzenie lub zwiększenie podatku zmniejsza nachylenie AD
Mnożnik zrównoważonego budżetu - mechanizm polegający na tym, że wzrostowi wydatków państwa, któremu towarzyszy taki sam wzrost podatków, powoduje zwiększenie produkcji.
mnożnik = wydatki
państwa, NT - podatki netto jako dochody państwa
podatki netto


(…)

…; mimo tego deficyt wzrasta (ew. nadwyżka maleje) ponieważ I jest niezależne od Y, wzrośnie tylko S przy wzroście I - lewa strona równania wzrośnie czyli musi wzrosnąć również prawa - deficyt.
(przy danym poziomie G wzrost podatków prowadzi do zmniejszenia Y i deficytu budżetowego)
Automatyczny stabilizator - mechanizm zmniejszający podatność PNB na wstrząsy (podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej - VAT, zasiłki dla bezrobotnych, rolę automatycznego stabilizatora gospodarki spełnia też import).
NX = X - Z - bilans handlowy (eksport netto) = eksport - import
Z - import zależy od dochodu
X, Z X - eksport jest autonomiczny
Y
NX
Y
NX
mnożnik gospodarki otwartej = warunek równowagi dla gospodarki otwartej - Odpływy (lewa strona) z ruchu okrężnego są równe dopływom (prawa strona).

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz