Zasady techniki prawodawczej unii europejskiej - strona 8

System prawa - Konstytucja.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

nad wewnątrzpaństwowym Prawo Unii Europejskiej 1. Parlament 626 deputowanych - funkcja prawodawcza 2. Rada Unii 15...

Prawo gospodarcze UE - Artykuły

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

celów Unii ustanowionych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej. ESBC działa w poszanowaniu zasady...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Unii Europejskiej (przedstawiciele rządów państw członkowskich) główny organ prawodawczy Unii...

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2296

TfUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność aktów prawodawczych, aktów Rady...

Integracja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1757

może wykorzystywać podziały w innych instytucjach Wykład 9 Budżet UE Zasady budżetowe w Unii Europejskiej Budżet UE...

Rozporządzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 847

, pochodzących z pełni wolnych wyborów. Prawo europejskie jest ogładzane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej...

Prawo europejskie-konwersatorium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

. Rozporządzenie -wydawane jest przez Radę Unii i PE (prawodawcze), KE (delegowane, wykonawcze) -adresat...

Rada Europy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

informacji w zakresie praw człowieka, Rada Europy jest często mylona z instytucjami Unii Europejskiej: Radą...