Zasada trzech jedności klasycznych - strona 99

Polityka gospodarcza

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 6363

przestrzegana… jedności - ujęcie wszystkich zapisów w jednym akcie prawnym szczegółowości - powinno się podawać...

Analiza jakościowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

faktach społecznych. Ad a. W klasycznych ujęciach kategorie „ilość" i „jakość" określa się następująco: 1...

Filozofia- opracowanie wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Bukowski
 • Filozofia
Pobrań: 2716
Wyświetleń: 9786

, iż powietrze rozchodzi się na zewnątrz, wszystko obejmuje. Utrzymuje ona wszechświat w jedności i sprawia...

Finanse publiczne, a unia monetarna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2247

i muszą być wpisane do budżetu (zasada jedności formalnej budżetu) Parlament Europejski i Rada ustanawiają...

Psychoanaliza, teoria Freuda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1939

i twórczości. TEORIA FREUDA Istotne znaczenie spełnianie się natury biologicznej, był deterministą: zasada...

Współczesne kierunki pedagogiczne

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4179

. Co stanowi istotę Nowego Wychowania? Istotą Nowego Wychowania było uzależnienie zasad, treści i metod...