Filozofia - wykłady - Przedmiot filozofii i jej metody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2205
Wyświetleń: 4221
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - wykłady - Przedmiot filozofii i jej metody - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: podział filozofii, aksjologia, etyka, antropologia filozoficzna, intelektualizm etyczny, zagadnienie formy i materii, świat metafizyczny Arystotelesa, metafizyka, metoda rozwoju dialektycznego, spór o determinizmy, dedukcja, psychoanaliza humanistyczna.

Wykład 1
Literatura:
„Zarys Filozofii” - Adam Węgrzecki „Historia Filozofii” - Tatarkiewicz
„Filozofowie o godnym życiu” - Bukowski
Konsultacje - 240 Biblioteka, Egzamin ustny - 3 pytania:
3-4 wykłady - najwięksi filozofowie i kierunki, pytania filozofii - 1 pytanie
2 wykłady - dedukcja, indukcja - 1 pytanie
3-5 wykładów - filozofia współczesna - 1 pytanie
A priori - coś, co niezależne od doświadczenia, taki charakter mają myśliA postori - zależne od doświadczenia
Filozofia - (sofija - mądrość; filein - kochać, miłować, lubić) - czyli jest to miłość mądrości (rozmiłowanie w mądrości).
Filozofia powstała na przełomie VI, V w.p.n.e. w basenie Morza Śródziemnego z 2 źródeł (korzeni):
I. Wierzenia religijne,które człowiek miał od zawsze.Wierzył po to,aby ich istnieniem, działaniem mógł sobie wytłumaczyć sprawy, zjawiska, których nie mógł sobie wytłumaczyć, szczególnie przyrodnicze.Więc szukano rozwiązanie w istnieniu bogów.
II. Wiedza, ale wiedza doświadczalna (empiryczna) - oparta na doświadczeniu, zmysłach. Wyrasta z wiedzy jaką mamy na podstawie obserwacji materii. (hyle - materia)
Przedmiot filozofii i jej metody:
Filozofia zajmuje się tymi przedmiotami (=bytami), którymi zajmuje się szereg innych nauk, tylko inne nauki określają te przedmioty w inny sposób.
Wartość:
Dlafilozofiinie majasnejdefinicjiwartości.Filozofiazajmujesiętymisamymipojęciami co inne nauki, ale zajmuje się tymi stronami tych pojęć, których się nie da zdefiniować. Zajmuje się pytaniem o istotę bytu człowieka, czy człowiek to ciało czy dusza.
Na początku nie było innych nauk, była tylko filozofia i z niej zaczęły się wyłaniać nauki szczegółowe. Wcześniej była tylko medycyna. Dość szybko wyłoniła się z filozofii matematyka, a konkretnie geometria (napis przed szkołą: „Niech nie wchodzi nikt kto nie zna geometrii.”, potem algebra, fizyka, historia, biologia. Każda z tych nauk zabierała sobie pojęcia i w ten sposób ogołocono filozofię. Pozostały jej zagadnienia niepotrzebne innym dziedzinom, są to nieprecyzyjne, niezdefiniowane strony pojęć. W filozofii ważne jest więc używanie w miarę precyzyjnego języka. W filozofii każdy inaczej rozumie dane pojęcia, nie ma tu odwołań tak jak w przypadku innych nauk (tak jak np. definicja kwadratu w matematyce).
Podział filozofii:
A. Podział chronologiczny
B. Podział merytoryczny
A. Podział chronologiczny (mniej ważny). Są 3 ery filozoficzne:
starożytność (era starożytna) - VI, V w.p.n.e. - V w.n.e.- do upadku cesarstwa rzymskiego
średniowiecze (era średniowieczna) - V - XV w. ~ do odkrycia Ameryki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz