Zasada trzech jedności klasycznych - strona 30

Podstawowe informacje - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1050

, iż powietrze rozchodzi się na zewnątrz, wszystko obejmuje. Utrzymuje ona wszechświat w jedności i sprawia...

Berkeley George-życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

i jedność zapewniało im i reszcie świata ciągłe postrzeganie wszystkiego przez Boga. Ważną składową...

Organizowanie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

-         liniowo - sztabowej   STRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności...

Ewolucja systemu zarządzania (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

jedności i przynależności do jednej grupy powinny być popierane i podtrzymywane 1 4. Dalej planować pracę...

Federalizm oraz integracja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1274

, czyli ujednolicenie, dopasowanie, dostosowanie, zmierzanie do podobieństw. Termin ten odnosi się nie tylko do jedności...

Filozofia polityczna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1498

dobra wspolnego. Tradycja republikanska 2. Klasyczna filozofia polityczna: etyka podstawą polityki...

Kompozycje spektralne - ćwiczenia

 • dr inż. Bogdan Jankowicz
 • Geodezja i kartografia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2807

, w którym pełne spektrum barw jest budowane przez nałożenie trzech barw podstawowych: R + G+B Wykorzystując model...