Ewolucja teorii zarządzania - Frederick Taylor

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja teorii zarządzania - Frederick Taylor - strona 1 Ewolucja teorii zarządzania - Frederick Taylor - strona 2 Ewolucja teorii zarządzania - Frederick Taylor - strona 3

Fragment notatki:

EWOLUCJA TEORII ZARZĄDZANIA A Używali spisanych przepisów i regulacji w rządzeniu
E Używali struktury organizacyjnej w celu komunikacji i kontroli
B Używali praktyk zarządzania przy budowie piramid
F Używali rozległej struktury organizacyjnej dla agencji rządowych i w dziedzinie sztuki
C Używali w rządzeniu szerokiego zestawu aktów prawnych i środków politycznych
G Używali koncepcji projektowania organizacji i planowania do panowania na morzu
D Używali różnych systemów rządzenia miastami i państwami
Ogólne podsum o wanie Dwa kierunki w spojrzeniu klasycznym.
Naukowe zarządzanie koncentrowało się na pracownikach w organizacji i na sposobach podniesienia ich wydajności. Prze d stawiciele : Frederick Taylor, Frank i Lilian Gilberethowie, Henry Gantt i Harrington Emerson.
Kierunek administracyjny koncentrował się na całej organizacji i na sposobach uczynienia jej bardziej sprawna i skuteczną. Przedstawiciele : Henri Fayol, Lyndall Urwick, Max Weber i Chester Barnard
Okres największ e go zainteresowania Od 1895 r. do połowy lat trzydziestych XX wieku ; ponowne zainteresowanie tym podejściem w ostatnich latach , jako narzędziem obniżki kosztów i zwiększenia wydajności
Osiągnięcia Stworzyło podstawy do dalszego rozwoju teorii zarządzania.
Wskazało kluczowe procesy, funkcje i umiejętności kierownicze, które i dziś są uznawane za istotne.
Skoncentrowano uwagę na zarządzaniu jako przedmiocie badań naukowych
Ograniczenia Odpowiednie dla stabilnych i prostych organizacji niż dla organizacji współczesnych, dynamicznych i złożonych. Zaleca uniwersalne procedury, nieodpowiednie w pewnych sytuacjach.
Traktowanie pracowników raczej jak narzędzia niż zasoby
Kolejność postępowania przy naukowym zarządzaniu Ogólne pods u m o wanie Koncentruje się na zastosowaniu model i i procesów matematyc z nych do sytuacji kierowniczych .
Zajmuje się opracowywaniem modeli matematycznych jako pomocy w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.
Zarządzanie operacyjne koncentruje się na zastosowaniu ilościowej teorii zarządzania w organizacjach.
Systemy informowania kierownictwa są systemami opracowanymi dla celów informowania menadżerów.
Okres najwię k sz e go zainteresow a nia Od lat czterdziestych do dziś Osiągnięcia Opracowanie skomplikowanych technik ilościowych służących pomocą w podejmowaniu decyzji.


(…)

….
Współczesne Zachowanie organizacyjne czerpie z interdyscyplinarnej podstawy i dostrzega złożoność ludzkiego zachowania w układzie organizacyjnym.
Okres największego zainteresowania
Szczytowe zainteresowanie w okresie od 1931 r. do końca lat czterdziestych.
Osiągnięcia
Stworzyło podstawy do badań w dziedzinie motywacji, dynamiki grupowej.
Skoncentrowano uwagę na zarządzaniu jako przedmiocie badań naukowych…
… w miejsce praktykowanych metod typu „mniej więcej”
Spojrzenie klasyczne
Bieżąca troska o efektywność i wydajność
Spojrzenie ilościowe
Bieżąca troska o modele ilościowej teorii zarządzania i zarządzania operacyjnego
Spojrzenie behawioralne
Bieżąca troska o zachowanie organizacyjne i znaczenie zasobów ludzkich
Spojrzenie sytuacyjne
Uznanie sytuacyjnego charakteru zarządzania
Reakcja na szczególne cechy…
… w procesie.
Ograniczenia
Podejście ilościowe nie jest w stanie w pełni wyjaśnić czy przewidzieć ludzkich zachowań w organizacjach.
Matematyczne wyrafinowanie może być osiągane kosztem innych potrzebnych umiejętności.
Modele mogą wymagać nierealistycznych lub bezzasadnych założeń.
Ogólne podsumowanie
Koncentruje się na zachowaniu pracownika.
Przedstawiciele: Elton Mayo, Abraham Maslov, Douglas McGregor…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz