Kompozycje spektralne - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3094
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompozycje spektralne - ćwiczenia - strona 1 Kompozycje spektralne - ćwiczenia - strona 2 Kompozycje spektralne - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczyw Krakowie
Wydział: Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok akad. 2010/2011
Semestr: V zimowy
Ćwiczenie 4
Kompozycje spektralne. Klasyfikacja treści
obrazu.
Rok: III
KOMPOZYCJE BARWNE KANAŁÓW SPEKTRALNYCH
Każdy kanał spektralny można zwizualizować w postaci obrazu czarno-białego,
w którym jasność jest przedstawiana w skali szarości :
-niska jasność ton ciemny
- wysoka jasność – ton jasny
W grafice komputerowej stosowany jest tzw. addytywny model barw, w którym
pełne spektrum barw jest budowane przez nałożenie trzech barw podstawowych: R +
G+B
Wykorzystując model RGB można wyświetlać jednocześnie TRZY kanały spektralne,
każdy przez jeden z filtrów R, G, B – w ten sposób powstaje kompozycja barwna.
Zasady addytywności modelu RGB:
Współczesna fotografia dostarcza obrazów barwnych. Dużą skutecznością
interpretacyjną charakteryzuje się fotografia wielospektralna. Nową jakość
interpretacyjną dają obrazy cyfrowe . Są one przechowywane na komputerowym
nośniku danych - najczęściej na dyskach magnetycznych.
Obrazy cyfrowe pozyskane z jednego kanału lub wielospektralne są bardziej
kosztowne od zdjęć fotograficznych, są bardziej uniwersalne, gdyż ich cyfrowy zapis
charakteryzuje się większą szczegółowością. Przed sporządzeniem takiego
zobrazowania dane cyfrowe można przetworzyć numerycznie w taki sposób, aby
skorygować wybrane cechy obrazu. Stosuje się dwa rodzaje zobrazowań:
1) czarno-białe odrębne obrazy każdego kanału spektralnego, w którym czerni
odpowiadają zerowe wartości jasności pikseli, przy czym odcieniom szarości
przypisywane są wyższe wartości, a bieli (dla zapisu 6-, 7- i 8-bitowego)
odpowiednio liczby 63, 127 lub 255,
2)
2) barwne kompozycje złożone z wyselekcjonowanych pasm spektralnych
(wybrane pasma obrazów cyfrowych są przedstawione trzema barwami
podstawowymi na monitorze przystosowanym do odtwarzania obrazów
barwnych).
Jeśli zarejestrowano więcej niż trzy pasma spektralne, wówczas należy
ustalić, które pasma zostaną zużytkowane do sporządzenia kompozycji
wykorzystującej trzy barwy podstawowe.
ZDJECIE 1 :k1-R, k2-G, K3-B; ZDJECIE 2: RGB; ZDJECIE 3: kanały systemu
Landsat; ZDJECIE 4: R+G+B
Zobrazowanie terenu zabudowanego w różnych zakresach widmowych wraz z
kompozycją wielospektralną.
Jedną z najbardziej przydatnych metod interpretacji jest klasyfikacja.
Klasyfikacja jest procesem polegającym na przydzielaniu pikseli do skończonej liczby
indywidualnych klas lub kategorii danych o podobnych wartościach statystycznych.
Rezultatem klasyfikacji jest nowy obraz, w którym wartości pliku odpowiadają
przynależności do klas. Przykładem zobrazowania klasyfikacyjnego jest mapa
pokrycia terenu, przedstawiająca roślinność, nieużytki, obszary zabudowane itp.,
wszystko co posiada wyróżnioną charakterystykę widmową.
W programie INDRISI wykonana została kompozycja spektralna i klasyfikacja treści
obrazu dla Dobczyc. Ich interpretacja zostały dokonane przy wykorzystaniu zdjęć
satelitarnych terenu i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz