Geodezja i kartografia

note /search

Analiza macierzy obrazowej wskaźnika biomasy - ćwiczenia

  • Geodezja i kartografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział: Inżynierii Środowiska i Geodezji Rok akad. 2010/2011 Semestr: V zimowy Kierunek: Geodezja i Kartografia Ćwiczenie 5 Analiza macierzy obrazowej wskaźnika biomasy. Rok: III Grupa: 1 Indeksy wegetacyjne Satelita LANDSAT 7 (kanały) Umieszczone na sa...

Fotointerpretacja zdjęć lotniczych

  • Geodezja i kartografia
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 7196

Ćwiczenie 1 FOTOINTERPRETACJA ZDJĘĆ LOTNICZYCH FOTOINTERPRETACJA ZDJĘĆ LOTNICZYCH Fotointerpretacja - postępowanie mające na celu rozpoznanie i identyfikację obiektów, zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni Ziemi, a odwzorowa...

Integrated Land and Water Information System

  • Geodezja i kartografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

ILWIS (Integrated Land and Water Information System) to pakiet oprogramowania GIS o szerokim zastosowaniu w analizach przestrzennych (głównie hydrologicznych) bazujących na numerycznym modelu rzeźby terenu, jak również w analizach teledetekcyjnych. Program obsługuje dane w wielu formatach zarówn...

Kompozycje spektralne - ćwiczenia

  • Geodezja i kartografia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3199

Uniwersytet Rolniczyw Krakowie Wydział: Inżynierii Środowiska i Geodezji Kierunek: Geodezja i Kartografia Rok akad. 2010/2011 Semestr: V zimowy Ćwiczenie 4 Kompozycje spektralne. Klasyfikacja treści obrazu. Rok: III KOMPOZYCJE BARWNE KANAŁÓW SPEKTRALNYCH Każdy kanał spektralny można zwizu...

Wzorce spektralne - omówienie

  • Geodezja i kartografia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1883

WZORCE SPEKTRALNE Obrazowanie wielospektralne (multispektralne), superspektralne i hiperspektralne – techniki rejestracji obrazu będące uogólnieniem fotografii barwnej na pełną przestrzeń barw w zakresie światła widzialnego, a także