Analiza macierzy obrazowej wskaźnika biomasy - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza macierzy obrazowej wskaźnika biomasy - ćwiczenia - strona 1 Analiza macierzy obrazowej wskaźnika biomasy - ćwiczenia - strona 2 Analiza macierzy obrazowej wskaźnika biomasy - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział: Inżynierii Środowiska i
Geodezji
Rok akad. 2010/2011
Semestr: V zimowy
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Ćwiczenie 5
Analiza macierzy obrazowej wskaźnika
biomasy.
Rok: III
Grupa: 1
Indeksy wegetacyjne
Satelita LANDSAT 7 (kanały)
Umieszczone na satelitach spektrometry mierzą luminancję spektralną w wybranych
zakresach światła widzialnego i podczerwieni. Proporcje luminancji spektralnej o różnej
długości fali są charakterystyczne dla różnych obiektów pokrywających teren.
W szczególności, ilość chlorofilu można dość dobrze oszacować za pomocą tzw. indeksów
wegetacyjnych.
Indeksy wegetacyjne są ilościowymi wskaźnikami zawartości biomasy (pochodzenia
roślinnego). Do ich określenia stosuje się kanał czerwony RED i bliskiej podczerwieni NIR,
gdyż między tymi kanałami zachodzi największe zróżnicowanie odbicia promieniowania dla
roślinności (niskie odbicie dla RED i wysokie dla NIR). Dla satelity Landsat TM kanał RED
odpowiada kanałowi 3, natomiast kanał NIR – kanałowi 4.
Indeks wegetacji jest sztucznym obrazem powstałym przez dzielenie wybranych
kanałów spektralnych, ma charakter orientacyjny, a jego wielkość silnie zależy od rodzaju
oświetlenia i stopnia wegetacji. Dzielenie kanałów spektralnych powoduje również korektę
wpływu rzeźby terenu (następuje znormalizowanie odbicia spektralnego między zboczami o
róśnym ukierunkowaniu). Na dokładność wyznaczenia indeksu wegetacji istotny wpływ ma
również szum gleb i szum atmosferyczny.
· Szum gleby – na obrazie może istnieć kilka rodzajów gleb a ich zmiany w wilgotności
powodują zafałszowanie obliczonego wskaźnika wegetacji (odbicie jest wypadkowa
samej gleby i ilości wody w niej zawartej). Szum gleb ma szczególne znaczenie przy
niskim poziomie wegetacji.
· Szum atmosfery – atmosfera może zmieniać się bardzo silnie, nawet w obrębie
jednego zdjęcia, szczególnie na obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu. Ilość
odbitego światła może, więc zmieniać się dla zdjęć tego samego terenu zrobionych
w różych momentach. Rozwiązaniem problemu jest skorzystanie z metod
atmosferycznej korekcji zdjęć przed poddaniem ich obróbce.
Opracowano wiele różnych wskaźników wegetacji różniących się między sobą m.in.
odpornością na szum gleby lub szum atmosfery, mających rozmaite zakresy wartości
i zawierających różne teoretyczne założenia, dotyczące spektralnych cech obszarów gleby
i wegetacji. Wszystkie z nich bazują jednak na tym samym mechanizmie: porównaniu
luminancji spektralnej rejestrowanej w pasmach: bliskiej podczerwieni oraz czerwieni.
Dwa najpopularniejsze i najczęściej wykorzystywane to
RVI - Ratio Vegetation Index
Zakres wartości wskaźnika RVI wynosi od zera do nieskończoności.
NDVI – Normalized Difference Vegetation Index
Gdzie: NIR, RED oznacza jasność (określano jako DN) w kanałach 4 i 3 satelity Landsat.
NDVI jest najpopularniejszym indeksem wegetacyjnym Jest on prosty do policzenia
i stosunkowo odporny na szum gleby i zmiany atmosferyczne (z wyjątkiem przypadków ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz