Integrated Land and Water Information System

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integrated Land and Water Information System - strona 1 Integrated Land and Water Information System - strona 2

Fragment notatki:

ILWIS (Integrated Land and Water Information System) to pakiet oprogramowania GIS o
szerokim zastosowaniu w analizach przestrzennych (głównie hydrologicznych) bazujących
na numerycznym modelu rzeźby terenu, jak również w analizach teledetekcyjnych. Program
obsługuje dane w wielu formatach zarówno rastrowych, jak i wektorowych (import/eksport),
umożliwia digitalizację, edycję, analizę, wizualizację (także w 3D) oraz tworzenie map.
Aplikacja wykorzystana może być również jako narzędzie do analizy obrazów satelitarnych.
Obrazy satelitarne, którymi się posłużymy obejmują północny fragment Polski – obszar
położony w większości w obrębie województwa pomorskiego. Zobrazowania zostały
wykonane z satelity LANDSAT w różnych zakresach widma fal elektromagnetycznych
(światła widzialnego oraz podczerwieni). Obraz „landsat1” przedstawia odbicie spektralne
zarejestrowane w zakresie promieniowania niebieskiego (kanał 1), „landsat2” –w zakresie
promieniowania zielonego (kanał 2), „landsat3” - w zakresie promieniowania czerwonego
(kanał 3), „landsat4” – w podczerwieni (kanał 4).
Wyświetlenie obrazu satelitarnego
1. Uruchom program ILWIS, klikając na jego ikonkę.
2. Kliknij ikonę New Catalog na standardowym pasku narzędzi w celu otwarcia nowego okna
Katalogu obiektów. Wybierz folder z danymi do ćwiczenia. Zatwierdź przyciskiem OK.
3. W oknie Katalogu, które zostanie otwarte kliknij dwukrotnie zestaw obiektów, a w
kolejnym oknie jakie zostanie otwarte obraz rastrowy .
4. Wyświetli się okno Display Options-Raster Map. Zostaw domyślne wartości. GRAY
oznacza skalę szarości, w której zostanie wyświetlony obraz. Zauważ, że zakres możliwych
wartości piksela jest od 0 (minimum) do 254 (maksimum). Kliknij OK. Obraz zostanie
dodany do widoku.
Przeglądanie obrazu satelitarnego
1. Wypróbuj możliwości zbliżania obrazu narzędziem Zoom In i oddalania
obrazu narzędziem Zoom Out . Kliknięcie ikonki Entire Map umożliwia
wykonanie zbliżenia obrazu na całą mapę.
2. Zbliż obraz tak, aby dobrze widoczne były poszczególne piksele obrazu. Za pomocą
narzędzia wyboru Normal kliknij w różnych punktach na ekranie. Wyświetli się wartość DN
(Digital Number) dla poszczególnych pikseli. Zwróć uwagę na relację między tymi
wartościami a jasnością obrazu w danym punkcie 6
Im jaśniejszy odcień, tym silniej obiekt odbija promieniowanie w danym zakresie widma.
3. Przy zbliżeniu wypróbuj możliwości przesuwania obrazu za pomocą narzędzia Pan.
Możesz również skorzystać z paska przewijania.
4. Podczas przesuwania kursorem myszy po wyświetlanym obrazie zwróć uwagę na
pojawiające się na pasku w prawym, dolnym rogu okna współrzędne geograficzne (długość i
szerokość). Ich odczytanie jest możliwe, gdyż obrazom z LANDSATA została nadana
georeferencja, co oznacza, że zostały one zarejestrowane w układzie współrzędnych
geograficznych.
Porównanie obrazów z różnych zakresów widma
Przeprowadzimy analizę mającą na celu zaobserwowanie zróżnicowania wielkości odbicia
promieniowania elektromagnetycznego w poszczególnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz