Organizowanie - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizowanie - wykład - strona 1 Organizowanie - wykład - strona 2 Organizowanie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

(organizowanie):
1. Typy organizacji:
a) Liniowa:
Kierownicy, którzy sprawują władzę liniową to ci, którzy w organizacji ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za osiąganie jej celów. Władzę tę przedstawia normalna hierarchia służbowa, rozpoczynająca się od rady nadzorczej i sięgająca poprzez poszczególne szczeble w dół aż do miejsca, gdzie wykonuje się podstawowe czynności organizacji. Podstawą władzy liniowej jest przede wszystkim władza z mocy prawa.
W małych firmach wszystkie działania mogą mieć charakter linowy. W dużych zaś, na przykład w zakładzie produkcyjnym, kierownictwo może ograniczać funkcje liniowe do produkcji i sprzedaży, zaś w domu towarowym, w którym elementem kluczowym jest zaopatrzenie, kierownictwo może zaliczać do funkcji liniowych działalność działu zakupów.
b) Funkcjonalna
Jest to rodzaj organizacji, w której w jednej jednostce grupuje się osoby zajmujące się określoną działalnością, np. marketingową czy finansową. Taka struktura stosowana jest głównie przez mniejsze przedsiębiorstwa z ograniczoną liczbą linii produktów, gdyż w efektywny sposób wykorzystuje wyspecjalizowane zasoby. Inną ważną zaletą tego typu organizacji jest ułatwienie nadzoru, gdyż specjalistyczne umiejętności potrzebne każdemu kierownikowi są ograniczone jedynie do określonego zakresu. Ponadto, struktura funkcjonalna ułatwia wykorzystanie specjalistycznych umiejętności tam, gdzie są najpotrzebniejsze.
Wady - w miarę rozwoju firmy trudniej szybko uzyskać decyzję, gdyż kierownicy funkcjonalni muszą się zwracać o rozstrzygnięcie sprawy do centrali. Bywa też, że niełatwo jest określić odpowiedzialność lub ocenić efektywność. Wreszcie skoordynowanie funkcji członków całej organizacji może stwarzać problemy dla naczelnego kierownictwa. Członkowie poszczególnych działów mogą czuć się odizolowani (lub lepsi) od członków innych działów. Trudniej zatem doprowadzić do jedności działania w dążeniu do osiągania celów całej organizacji.
W organizacji funkcjonalnej mogą występować poważne trudności w koordynowaniu przez kierownictwo działalności pracowników (dział produkcji może skupiać uwagę tylko na utrzymywaniu się w granicach kosztów i dotrzymaniu ustalonych terminów dostaw, nie zwracając uwagi na kontrolę jakości, przez co dział obsługi klienta może być zasypywany reklamacjami).
c) Sztabowa:
Władzę sztabową sprawują w organizacji te osoby lub grupy osób, które świadczą usługi na rzecz kierowników liniowych i doradzają im. Pojęcie sztabu obejmuje wszystkie elementy organizacji, których nie zalicza się do linii.
Sztab zapewnia kierownikom rozmaite formy pomocy i udziela porad eksperckich. Ich autorytet wynika przede wszystkim z władzy eksperckiej.


(…)

… prawnych i finansowych, w projektowaniu i prowadzeniu systemów przetwarzania danych.
d) Macierzowa:
Jest to struktura organizacyjna, w której dany pracownik podlega jednocześnie kierownikowi funkcjonalnemu i kierownikowi programu lub zespołu. Dlatego też struktura macierzowa określana jest mianem „systemu podwójnego podporządkowania”. Obok menedżera produktu lub kierownika zakładu, jak to jest w firmie…
… inne kryterium. Obecnie rosną tendencje do wprowadzania na szczeble średnie oraz niższe hierarchii organizacyjnej kryterium projektowego, zaś na szczeblu naczelnego kierownictwa - kryterium czynnościowego.
Z zastosowaniem kryterium funkcjonalnego na II szczeblu hierarchii organizacyjnej wiąże się wybór następujących modeli struktur:
-         liniowej
-         funkcjonalnej
-         liniowo - sztabowej
 
STRUKTURA LINIOWA
historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika.
Droga służbowa jest prosta: pracownik zwierzchnik. Jest to droga zarówno podejmowania decyzji jak i przekazywania informacji.
 
Zalety struktury liniowej:
-         prosto i jasno określone zakresy uprawnień i odpowiedzialności
-         jednoznacznie określona hierarchia organizacyjna
-         łatwa koordynacja i kontrola -         szybkość podejmowania decyzji
-         poczucie stabilności i pewności na poszczególnych szczeblach
-         możliwość szybkiego awansu efektywnych kierowników liniowych
-         efektywność w rozwiązywaniu konfliktów
Wady struktury liniowej:
-         pomijanie zasady specjalizacji
-         mała elastyczność…
… - koordynatorem
-         z uprawnieniami komórek liniowych
Zalety struktury projektowej:
-         wykorzystanie fachowej wiedzy specjalistów
-         bezpośrednie kontakty między członkami zespołu projektowego -         krótkie drogi komunikacyjne
-         duża elastyczność i szybkość reagowania na nowe problemy
-         znaczna aktywność członków zespołu projektowego
-         odciążenie kierownictwa naczelnego od problemów bieżącego zarządzania
Wady struktury projektowej:
-         łatwość tworzenia zależności hierarchicznych między grupami projektowymi
-         trudność w jednoznacznym określeniu zakresu uprawnień i odpowiedzialności zespołów projektowych i organizacji macierzystej
-         łatwość stabilizacji grup projektowych (przedłużanie realizacji projektu)
-         trudności w koordynacji…
… organizacji podzielonej na zakłady, grupujące tych, którzy działają na określonym terenie luba mają do czynienia z określoną grupą klientów
f) Według produktu - rodzaj organizacji podzielonej na zakłady, grupujące tych, którzy zajmują się produkcją i marketingiem jednego wyrobu lub grupy pokrewnych wyrobów
g) Według funkcji - ukształtowanie struktury funkcjonalnej wymaga zerwania z zasadą jedności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz