Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 28

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Michał Gierycz
  • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

wtedy gdy ich eksponowanie jest konieczne w ramach gremiów decyzyjnych UE Umożliwiać definiowanie priorytetów w krajowej...

Portal EU-Europa

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Europejskiej. Zawiera bazy bibliograficzne zbiorów sieci bibliotek znanej pod nazwą Réseaubib. W ramach...

Tryb prawodawczy Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr Paulina Justyńska
  • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; (iii) umowy, które tworzą specyficzne ramy instytucjonalne...

Postanowienia traktatu z Maastricht - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

, obyczajów itp. Unijna zasada tożsamości służy zachowaniu wartości narodowych w ramach postępującej...