Zasada przyjemności - strona 2

note /search

Psychologizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2163

a jednostka kieruje się jedynie zasadą przyjemności ( zaspokajanie odczuwanych potrzeb). - Teoria...

Emocje i Motywacja - wykład 8

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1911

kieruje się zasadą przyjemności - koncepcja człowieka pochodzi w całości ze sfery patologii...

Podstawowe założenia psychologii

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2184

, które dążą do natychmiastowego zaspokojenia, ponieważ dostarcza to uczuć przyjemnych. Id kieruje się zasadą...

Koncepcje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 665

- sumienie - dąży do natychmiastowego - wartości zaspokojenia - ideały - kieruje się zasadą przyjemności...

Wykład - Zaliczenie przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Środki i techniki reklamy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

behawiorystycznych, aż do bardzo skomplikowanych holistycznych. Model Osobowości Freunda: Id (instynkt)- zasada...

Psychoanaliza - Zygmunt Freud

 • Politechnika Śląska
 • Psychologia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1638

. Struktura osobowości: Id - nieświadoma struktura, źródło energii, siedlisko popędów, zasada przyjemności...