Zasada ostrożnej wyceny - strona 2

note /search

Zasady rachunkowości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawowe zagadnienia z rachunkowości
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2814

dla jej wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców. Zasada ostrożności, nazwana również zasadą ostrożnej wyceny, dotyczy...

Polityka rachunkowowści

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 819

Zasada ciągłości Zasada ostrożnej wyceny Zasada zakazu kompensat Zasada istotności III poziom...

Zasada współmierności - omówienie (sem II)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1197

powinna wykazać jednostka? Rozwiązanie: Zasada ostrożnej wyceny nakazuje uwzględnienie niższej wartości rynkowej...

Ewidencja obligacji u emitenta

  • Uniwersytet Warszawski
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

(jako krótkoterminowych) ⇒ zasada ostrożnej wyceny Zasady: memoriałowa, kontynuacji działania Odroczenie płatności...