Zasada ostrożnej wyceny

note /search

Funkcje i zasady rachunkowości

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2422

sprawozdawczego podlegają rozliczeniu w czasie. -zasada ostrożnej wyceny-realna wycena składników aktywów...

Rachunkowość finansowa 14

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

trwałej utraty wartości, lub Cena rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa. Zasada ostrożnej wyceny...