Zasada ostrożnej wyceny

Funkcje i zasady rachunkowości

 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
 • dr Emila Konopska-Struś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2184

sprawozdawczego podlegają rozliczeniu w czasie. -zasada ostrożnej wyceny-realna wycena składników aktywów...

Wycena przedsiębiorstwa - sprawozdanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

zasadę ostrożnej wyceny, aktywa pomniejszamy o zadłużenie. przeszacowania i oszacowania Metody dochodowe...

Zasady i operacje bilansowe, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Kobiałka
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

aktywów i pasywów powinny być zgodne ze stanem faktycznym i rzetelnie wycenione 4.Zasada ostrożnej wyceny...

Bilans - zasady sporządzania i omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

poniesionych na ich wytworzenie Wyceny dokonuje się z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny ZASADA OSTROŻNEJ...

Rachunkowość finansowa 14

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

trwałej utraty wartości, lub Cena rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa. Zasada ostrożnej wyceny...