Ramy konceptualne standardw międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ramy konceptualne standardw międzynarodowych - strona 1 Ramy konceptualne standardw międzynarodowych - strona 2 Ramy konceptualne standardw międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:

Ramy konceptualne standardów międzynarodowych. Podstawowe składowe ram konceptualnych :
Cele sprawozda finansowych
Cechy jakościowe i zasady fundamentalne
Elementy sprawozdań finansowych
Zasady uznawania aktywów
Parametry wyceny
Koncepcja zachowania kapitału Cele sprawozdań finansowych :
Rachunkowość - system ewidencji zdarzeń dotyczących jednostki gospodarczej
Otrzymaliśmy kapitał, trzeba go pomnożyć tam, gdzie jest najlepsza produkcyjność kapitału
Żeby kapitał się pomnażał, trzeba go zainwestować w zdolności wytwórcze
Aktywa - formy kapitału
Ziemia, którą uprawiamy nie jest kapitałem, ale jak sprzedamy wyhodowane pomidory to mamy do czynienia z kapitałem 
Trzeba mieć cel i do niego dobiera się koncepcję sprawozdania
Pokaż mi swój bilans, a powiem Ci, kim jesteś 
Informacje, które dam do bilansu muszą odpowiedzieć na pytania: Jaka jest rentowność firmy? - czy firma jest opłacalna, rentowność = zysk do kapitału , Np. będąc obuwnikiem można porównać się z innym obuwnikiem - jeden ma rentowność 30%, a drugi 50% - koszty takie same, a zyski inne. Zysk = przychody - koszty  kategorie kosztów i przychodów muszą być tak samo traktowane. Jaka jest płynność? - zasada memoriałowa - musi być dowód , bez niego nie wolno księgować, przychód księguje się na podstawie dowodu. Zakupił drewno taniej, sprzedał drożej - zysk memoriałowy. Od memoriału trzeba zapłacić podatek:
Cash in put - jak wpłacą nam
Cash out put - jak my wpłacimy
Trzeba zdyscyplinować kontrahentów - „albo kogoś wyszczypiesz, albo ciebie wyszczypią” 
Ważne jest, czy ma się zdolność do regulowania zobowiązań Cash flow dodatni, albo ujemny Celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja wartości aktywów netto AKTYWA NETTO = AKTYWA - ZOBOWIĄZANIA AKTYWA = KAPITAŁ + ZOBOWIĄZANIA AKTYWA = ZOBOWIĄZANIA + KAPITAŁ Kapitał zakotwiczony w aktywach 100 000, zobowiązania 40 000  kapitał 60 000
Manager będzie motywowany za to, że aktualizuje aktywa netto
Czy może być tak, że rachunkowość dla jednych przychody zawyża a dla innych zaniża? - nie, tak być nie może, decydować o tym może ciało ustawodawcze, a nie podmiot.
Ewidencjonujemy przy wpływie kapitału. Np. w standardach nie można amortyzować, a w ustawie można. - są różnice między standardami a ustawą o rachunkowości.
Założenia koncepcyjne:
Jest cel (maksymalizacja aktywów netto) Przykład: (pytanie zaliczeniowe) Jak rozumiesz kapitał zgodnie z założeniami koncepcyjnymi?

(…)

… ograniczał zasadę kontynuacji. Międzynarodowe standardy dają większą swobodę umożliwiającą wyeliminowanie zasady wyceny według kosztu historycznego.
Standard 35
Zasada memoriału - żadnych różnic nie ma
Zasada ostrożnej wyceny - ostrożnie wyceniać, przychód uznajemy, gdy jest on pewny - nie księguj tego, co na dachu, tylko to, co jest w garści.
Jeżeli firma kupiła akcje po 10 zł i do dnia bilansowego…
… u odbiorcy.
Aktywowane straty podatkowe do potrącenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w latach następnych. - jeżeli na dzień bilansowy pewne przychody w księgowości są uznane ale z punktu widzenia prawa podatkowego nie są, trzeba stworzyć rezerwę, a jeśli podstawa opodatkowania się zmniejszy to masz aktywa z tytułu zmniejszonego podatku.
Wiarygodność - brak różnic, poza jedną:
Przewaga treści…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz