Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 37

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

kursu walutowego w ramach ERM dopuszczalnie waha się +/- 2,25% w stosunku do kursu centralnego (Obecnie...

Prawo UE - układ z Schengen

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1981

sprawiedliwości Jednolite ramy instytucjonalne: RE - impulsy Rada UE - Rada do spraw sprawiedliwości i spraw wew...

Unia gospodarcza i walutowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1323

w celu finansowania skupu walut w ramach interwencji banków centralnych w obronie ustalonych marż wahań...

Wykład o mediacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

, jest nadawanie im ram legislacyjnych. Mediacja - chociaż stanowi fenomen istniejący na przestrzeni wieków...

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

banków inwestycyjnych w ramach kryzysu finansowego (2008 – 2013r.) Etap IV – Ustawa Dodda- Franka (2010r...

Źródła integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

humanistycznej - Europa miała być federacją w ramach Ligi Narodów - organy: Izba Narodów i Izba Państw...

Kompetencje UE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1085

Członkowskich, których walutą jest euro, • zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki...

Tryb prawodawczy Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; (iii) umowy, które tworzą specyficzne ramy instytucjonalne...

Zamknięcie projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

są na niższych szczeblach zarządzania w ramach pionów struktury liniowej. Są one podporządkowane kierownictwu...