Zamknięcie projektu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zamknięcie projektu - strona 1 Zamknięcie projektu - strona 2

Fragment notatki:

Zamknięcie projektu
Ostatnim etapem zarządzania projektami jest zamknięcie projektu. Obejmuje on następujące czynności:
- odbiór projektu przez zamawiającego- następuje wówczas, gdy osiągnięto założone wyniki jakościowe projektu. Odbioru projektu dokonują zazwyczaj specjaliści, czasem niezależni. Zasadą jest sporządzenie protokołu odbioru projektu. - rozliczenie projektu- po dokonaniu odbioru projektu następuje jego ostateczne rozliczenie finansowe: inkasowanie należności za projekt, rozliczenie z dostawcami i podwykonawcami, rozliczenie z zespołem projektowym.
- opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej
- szkolenie użytkowników
- opracowanie raportu z realizacji projektu- funkcja raportu jest dwojaka: po pierwsze powinien służyć użytkownikowi wyników projektu, po drugie powinien stanowić podsumowanie wiedzy zdobytej podczas projektowania, możliwej do wykorzystania przez wykonawcę przy realizacji następnych podobnych projektów. Raport stanowi podstawę podjęcia decyzji o zakończeniu projektu przez kierownictwo, które powoduje rozwiązanie zespołu projektowego.
- podjęcie decyzji o zakończeniu projektu
- rozwiązanie zespołu projektowego
Instytucjonalne formy realizacji projektu
Formy realizacji projektu można uporządkować według dwóch kryteriów: pozycji oraz autonomiczności jednostki projektowej w strukturze przedsiębiorstwa. Pozycja jednostki projektowej w strukturze przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od znaczenia i specjalizacji projektu, natomiast autonomiczność jednostki projektowej- od złożoności i stopnia nowości projektu. W praktyce mamy zatem do czynienia z sześcioma formami struktur instytucjonalnych stosowanych przy realizacji projektów:
- organizacja liniowa
- organizacja liniowo- sztabowa
- organizacja macierzowa
- „czysta” organizacja projektowa
- spółka- córka projektowa
- zewnętrzna organizacja projektu
Organizacja projektu w strukturze liniowej
Organizacja liniowa realizacji projektów polega na umieszczeniu komórek organizacyjnych zajmujących się realizacją projektów w istniejącej strukturze liniowej przedsiębiorstwa. Komórki projektowe ulokowane są na niższych szczeblach zarządzania w ramach pionów struktury liniowej. Są one podporządkowane kierownictwu tych pionów. Zakres kompetencji komórek projektowych w tej formie organizacyjnej zależy od rodzaju struktury liniowej - funkcjonalnej, przedmiotowej lub terytorialnej- w której komórki te są zlokalizowane. W strukturze liniowej wyodrębnionej funkcjonalnie zakres kompetencji komórek projektowych ograniczony jest do projektów z zakresy poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. I tak, w pionie badań i rozwoju są realizowane projekty badawczo- rozwojowe, a w pionie zbytu projekty marketingowe i dystrybucyjne.

(…)

… jest obciążenie naczelnego kierownictwa problemami operatywnymi realizacji projektów.
Struktury zawierające w sobie kombinację projektów i funkcji są odpowiednie dla przedsiębiorstw, które realizują projekty umożliwiające korzystanie ze wspólnych zasobów ludzkich lub materialnych. Sytuacja taka pojawia się wówczas, gdy realizowane projekty są stosunkowo krótkotrwałe, a ich zróżnicowanie techniczne- niewielkie np. przedsiębiorstwa robót publicznych ulokowane na rynkach regionalnych i oferujące stosunkowo standardowe usługi.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz