Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 100

Procesy integracyjne w Europie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2975

się w ramach średniej arytmetycznej wcześniejszych stawek celnych wchodzących w skład strefy. Państwa...

Europejski System Praw Człowieka - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3794

w ramach tej organizacji nie stworzyć systemu, który byłby systemem ochrony praw człowieka. Większość...

Finanse publiczne i rynki kapitałowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marzena Piszczek
 • Finanse publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2835

; rozliczeniowe- wpływy które są dokonywane w ramach syst. Budżet. Przekazanie tych wpływów nie powoduje...

Globalizacja - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1057

, żywiołowość przepływów kapitałów w ramach globalnego systemu finansowego, coraz trudniejszą do wykrycia...

Monopol - definicja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

uznania; - drugi, model "normatywno - funkcjonalny", którego istotą jest tworzenie ram normatywnych...

Prawo finansowe skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

si ę równowagi finansowej państwa. - funkcjonuj ą g ł ównie w ramach uregulowań prawa prywatnego...