Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 34

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

przez kandydata faktycznych i potencjalnych praw i zobowiązań wynikających z systemu Unii Europejskiej i jego ram...

Plan Delorsa, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1897

, rolę Europejskiego Systemu Banków Celnych, zasady polityki makro ekonomicznych bez UGiW w umocnieniu...

Integracja europejska (skrypt)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Integracja europejska
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2233

międzynarodowej. Traktat tworzył ramy instytucjonalne funkcjonowania wspólnot: Rada Europejska, Rada Unii...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

po traktacie z Maastricht wprowadził ramy czasowe dla wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej, 3 etapy...

Polityka Strukturalna - referat

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3416

rolników): − W ramach tego celu finansowano przedsięwzięcia na terenie całej Unii Europejskiej...

Integracja europejska - wykłady 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

europejskich. Wszystko to musi być zapisane w traktacie. Od 1957r. rozwijały się w ramach EWG różne formy...

Rynek UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2632

- powstanie Unii celnej w ramach krajów wspólnoty 1973 - poszerzenie, Dania, Irlandia, Wielka Brytania 1981...