Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 20

Charakterystyka Rady UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

instytucjonalną w tym też Rady Unii Europejskiej. Zawarcie Traktatu doprowadziło do nowego podziału głosów...

Jednolity Akt Europejski

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

Jednolity Akt Europejski W pierwszej połowie lat 70. proces integracji europej­skiej postępował...

Subsydiarność w Uni

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Subsydiarność Subsydiarność jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych Unii Europejskiej...

Zasada subsydiarności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Subsydiarność Subsydiarność jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych Unii Europejskiej...

Polska a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 917

(jednolitego) rynku Unii Europejskiej. Uczestnictwo w unii walutowej spowoduje wzrost konkurencyjności...

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2296

ramami instytucjonalnymi, które mają na celu propagowanie jej wartości, realizację jej celów, służenie...