Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 12

Europejski Obszar Gospodarczy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

niezmiennego i dopuszcza wiele odstępstw. (Marszałek Antoni, Integracja Europejska) „W ramach EOG funkcjonuje...

Prawo gospodarcze UE - Test 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Czachór
  • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1813

, pośrednik między Unia a NATO 14. Przykłady agencji w systemie instytucjonalnym UE Europejska Fundacja...

Polityka handlowa krajów UE

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

, innych umów ustanawiających specyficzne ramy instytucjonalne, porozumień mających poważne implikacje budżetowe...

Przepływ kapitału i osób

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

zatrudnienia. Mimo iż Układ Europejski tworzy ramy formalnoprawne dostępu do rynku pracy polskich pracowników...