Zasada jednolitości w sądzie - strona 13

Konstytucja Marcowa 17.03.1921

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1078

i ministrowie, jurysdykcja = niezawisłe sądy. Brak równowagi, zdecydowana przewaga parlamentu. Zasada rządów...

Składy sądów- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

6. Składy sądów Ogólną regułą jest, że sąd rozpatruje sprawę w I instancji w składzie: 1 sędzia...

Władza sądownicza. Sądy.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

powszechnych, ale istnieją w sposób stały i działają na tych samych zasadach konstytucyjnych co sądy powszechne...

Władza sądownicza - sądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

powszechnych, ale istnieją w sposób stały i działają na tych samych zasadach konstytucyjnych co sądy powszechne...

Sądy-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW Warunkuje zasadę niezawisłości sądów, czyni ją pełniejszą, bardziej realną. To zasada...

Organy sądów wojskowych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Organy sądów wojskowych. Organami sądów wojskowych są 1) w sądach okręgowych - prezes sądu...