Organy sądów wojskowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy sądów wojskowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Organy sądów wojskowych.
Organami sądów wojskowych są 1) w sądach okręgowych - prezes sądu oraz kolegium wojskowego sądu okręgowego, 2) w wojskowych sądach garnizonowych - prezes sądu. Prezes wojskowego sądu okręgowego i garnizonowego kierują działalnością sądu oraz są przełożonymi sędziów i pozostałego składu sądu. Prezesa wojskowego sądu okręgowego i wojskowego sądu garnizonowego i jego zastępcę powołuje i odwołuje, spośród sędziów wojskowych sądów okręgowych Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Prezes może być odwołany w przypadku rażącego nie wywiązywania się z obowiązków służbowych lub gdy pełnienie przez niego tej funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Odwołanie następuje po opinii KRS. Kolegium wojskowego sądu okręgowego składa się z 4 do 8 członków, wybranych spośród sędziów orzekających w obszarze właściwości wojskowego sądu okręgowego. Przewodniczącym kolegium jest prezes wojskowego sądu okręgowego, albo zastępca wybrany z członków. Kadencja kolegium trwa 2 lata. Do zadań kolegium należy: przedstawianie Zgromadzeniu opinii o kandydatach na stanowiska sędziów sądów wojskowych, wyrażanie opinii w sprawach wyznaczania na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk prezesów sądów wojskowych i ich zastępców, opiniowanie wniosków o przeniesienie sędziego w inne miejsce, wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez KRS, MS, MOB, dyrektora departamentu nadzorującego działalność sądów wojskowych oraz przez prezesa wojskowego sądu okręgowego, wypowiadanie się w przypadku sędziów naruszających zasady etyki. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz