Właściwość delegacyjna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwość delegacyjna-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Właściwość delegacyjna Polega na przydzieleniu pewnych spraw przez sąd przełożony. Owo przydzielenie nastąpi albo ze względów konieczności, albo celowości. K.p.c. przewiduje w zasadzie właściwość delegacyjną ze względów konieczności. Wypadki stosowania wł. del.:
- jeżeli na podst. okoliczności sprawy nie da się ustalić właściwości miejscowej sądu
- jeżeli sąd właściwy z powodu przeszkód nie może rozpoznać sprawy
- w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych sąd właściwy może na zgodny wniosek stron, może przekazać sprawę do rozpoznania innemu równorzędnemu sądowi
- gdy SN w razie uwzględnia skargi kasacyjnej uchyla w całości, lub w części zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał zaskarżone orzeczenie, lub innemu sądowi równorzędnemu.
 
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz