Zasada jednolitości w sądzie - strona 14

Sędziowie.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1596

do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności. Sędziowie sądów powszechnych. Art...

Prawo egzamin z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

odrębności i niezależności sądów i trybunalów Zasada republikańskiej formy rządów Zasada parlamentarnego...

Prokuratura i jej organy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1463

. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie...

Prawo - apatryda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

współtworzą prawo - precedens: zasada lub reguła prawna stworzona przez sąd, obowiązująca...

Prawo - test 7, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498

mogą podejmować wszelkie działania, których prawo nie zakazuje działają w oparciu o zasadę jednolitości władzy...