Zasada jednolitości stosowania prawa UE - strona 18

OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

do projektu. Zasady i tryb wykonania tego prawa określą Rada i Parlament w formie rozporządzenia. ...

Członkostwo w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 595

się o członkostwo w UE: kandydat musi być państwem w rozumieniu prawa międzynarodowego, ponadto musi być to państwo...

Integracja europejska - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

jest obywatelem UE. Tracąc obywatelstwo państwa traci obywatelstwo UE) Zasady prawa UE Instytucje UE (geneza...

Organizacja ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

gwarancję jednolitości interpretacji i stosowania prawa UE; ...

Prawo pracy Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

kompetencji do stanowienia prawa pracy, z kompetencji UE wyłączono expressis verbis wynagrodzenie za pracę...

Prawa, wolnosci i obowiązki człowieka i obywatela(1)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1148

źródła - przyrodzonej godności osobowej człowieka Prawa człowieka zawarte w konstytucji można stosować...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2184

stosowania prawa, określone przypadki rozstrzygnięć; filozoficzne idee przenikają do teorii prawa: aparat...

Zbiorowe stosunki pracy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1596

prawnego UE nad prawem krajowym. 2. POZIOM KRAJOWY STANOWIENIA PRAWA- ten poziom nie jest jednolity...