OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ - strona 1 OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ - strona 2

Fragment notatki:

OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Tytuł V Karty Praw Podstawowych (art. 39-46); art. 11 ust. 4 TUE oraz art. 20-24 TfUE
Obywatelstwo UE zostało wprowadzone Traktatem z Maastricht w części nowelizującej TWE - zostało one wprowadzone do Traktatu o Wspólnocie Europejskiej a nie o Unii Europejskiej ( dlatego, że postanowienia TWE były bezpośrednio stosowane a TUE nie ). Utworzenie instytucji obywatelstwa UE miało uzasadnienie w kontekście integracji o wymiarze pozagospodarczym. Należy jednak wskazać, że jest to osobliwa, swoista kategoria prawna której nie można porównywać z obywatelstwem krajowym, tj. obywatelstwem wyznaczającym przynależność państwową. Stąd też nie możemy mówić o podwójnym obywatelstwie. W kategorii stosunku prawnego obywatelstwo unijne wyznacza relacje między obywatelem jednego z państw członkowskich a Unią jako podmiotem prawa oraz pozostałymi 26 państwami członkowskimi. Warunkiem koniecznym i wystarczającym posiadania obywatelstwa unijnego jest posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich. Cechy istotne obywatelstwa unijnego :
akcesoryjny charakter;
bezpośrednie powiązanie z obywatelstwem krajowym;
fakt, że jest podstawą traktatowo deklarowanych wolności i przyznanych uprawnień, jednakże nie jest źródłem obowiązków;
fakt, że jego posiadanie wzmacnia traktatowy zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową (art. 18 i 19 TfUE).
Bezpośredniego obowiązywania i skutku Maria Martinez Sala…? Wolności i prawa związane z obywatelstwem UE Wolność przemieszczanie się i pobytu na obszarze wszystkich państw członkowskich - art. 21 TfUE oraz art. 45 KPP są skuteczne bezpośrednio tzn. przepisy krajowe nie mogą stanowić w aspekcie konstytutywnym podstawy uznania danego pobytu za legalny. Wolność ta nie wyklucza dozwoleń kontroli granicznych, przy czym ich rolą funkcją może być jedynie stwierdzenie faktu posiadania obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu terytorialnego stopnia podstawowego (art. 22 TfUE). Prawo wyborcze do organów samorządu terytorialnego jest zdeterminowane miejscem stałego zamieszkania. Prawodawca krajowy może ograniczyć albo wykluczyć prawa wyborcze w dwojakiego rodzaju sytuacjach: do organów samorządowych innych niż gminne oraz bierne prawo wyborcze do organów wykonawczych z którymi się wiąże bezpośrednio sprawowanie władztwa publicznego. Czynne i bierne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego (art. 22 TfUE) oparte o kryterium stałego zamieszkania. Prawodawca krajowy może uzależnić przyznanie biernego prawa wyborczego od cenzusu domicylu (u nas 5 lat). Nie może natomiast normować uprawnień w zakresie czynnego prawa wyborczego - inaczej niż w przypadku obywateli polskich.

(…)

… sprawę w dorocznym raporcie kierowanym do Parlamentu Europejskiego. Skargi nie mogą dotyczyć działalności TS i PE.
Prawo do tzw. „dobrej administracji” w relacjach z jednostkami UE art. 41 KPP. Należy zauważyć, że jako tzw. soft law jest kwalifikowany Europejski Kodeks Dobrej Administracji przyjęty w formie uchwały przez Parlament Europejski. Prawo dostępu do informacji publicznej wytwarzanej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz