Członkostwo w Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Członkostwo w Unii Europejskiej - strona 1 Członkostwo w Unii Europejskiej - strona 2

Fragment notatki:

Członkostwo w Unii Europejskiej
1. Nabycie członkostwa w Unii Europejskiej
Traktat z Maastricht wprowadził jedna procedurę wstępowania do wszystkich wspólnot i Unii, co powoduje że przystąpienie do unii jest równoznaczne z przystąpieniem do wspólnot. Jak stanowi art. 49 TUE każde państwo europejskie, przestrzegające zasad ustalonych w art. 6 pkt. 1 może przystąpić do UE. Materialne przesłanki warunkujące ubieganie się o członkostwo w UE:
kandydat musi być państwem w rozumieniu prawa międzynarodowego, ponadto musi być to państwo europejskie
państwo kandydujące musi być demokratycznym państwem prawa, szanującym zasady wolności, demokracji, prawa człowieka i podstawowe wolności. Ustrój państwa kandydującego musi odpowiadać zasadom właściwym dla gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji(rt. 49 TUE i 4 TWE)
państwo kandydujące musi przyjąć acquis communautaire
Procedura przyjęcia:
Państwo kandydujące składa wniosek do rady. Wniosek jest jednostronnym oświadczeniem woli państwa starającego się o przyjęcie. Wniosek może zostać wycofany do czasu złożenia dokumentów ratyfikacyjnych umowy o przystąpienie.
Rada przekazuje wniosek komisji, która przygotowuje wstępną opinie w sprawie(komisja może uzależnić swoją opinię od spełnienia przez państwo określonych warunków)
na podstawie opinii komisji rada podejmuje decyzje o podjęciu rokowań w sprawie rokowań w sprawie członkostwa państwa kandydata, nie ma ono jednak skutków wiążących
we wstępnym etapie negocjacji strony prowadzą przegląd prawa państwa kandydującego co do zgodności z acquis communautaire. Na tym etapie kluczową rolę odgrywa komisja europejska. Po przedstawieniu stanowiska właściwe rokowania prowadzi Rada, po ich zakończeniu komisja przygotowuje dla rady opinie o gotowości państw kandydujących do członkostwa (zgodę musi również wyrazić Parlament Europejski)
O przyjęciu państwa decyduje jednomyślnie Rada warunki przyjęcia i dostosowania prawa do traktatów stanowią przedmiot umowy między państwami członkowskimi a państwem przystępującym. Umowa wchodzi w życie po jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowski i kandydujące 2. Zawieszenie praw członkowskich UE
Do wszczęcia procedury jest potrzebny wniosek 1/3 państw członkowskich lub komisji
Rada większością 4/5, po uzyskaniu zgody parlamentu Europejskiego, przyjętej większością 2/.3, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie zasad wymienionych w art. 5 TUE. W wyniku takiego stwierdzenia Rada może skierować do tego państwa stosowne zalecenie(przed podjęciem takiej decyzji rada wysłuchuje danego państwa, może też wezwać osoby niezależne do złożenia wyjaśnień, bada czy powody poważnego naruszenia są nadal aktualne)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz