Zasada jednolitości sądów - strona 9

Zasady wykładni prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1071

wykładni - teorie opisowe opisują jak się dokonuje wykładni, jakimi zasadami kierują się sądy i trybunały...

Zasady ogólne KPA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3535

kontrolę działania i bezczynności administracji publicznej) Zasada praworządności (stanowi o jednolitości...

Struktura administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 903
Wyświetleń: 5551

i ministerstwa a część urzędy centralne - podlega pod premiera. 2. TERENOWA w głównej części na zasadzie...

Wykładnia prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 539
Wyświetleń: 952

Wykładnia prawa Unii, kompetencje Trybunału Sprawiedliwości i Sądu w tym zakresie oraz specyficzne...

Moc prawna i system prawa .

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

system. Są uporządkowane według przyjętych zasad. Istnieje wśród nich określona hierarchia. System prawa...

Współuczestnictwo procesowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3654

rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu...

Orzecznictwo jako źródło prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

prawnym. SN najwyższy udziela odpowiedzi, która jest wiążąca dla sądu pytającego. Zasada prawna...