Zasada jednolitości sądów - strona 10

System prawa-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Marek Rakowski
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

.) Zasada ta oznacza, że sąd nie może się uchylić od rozstrzygnięcia sprawy powołując się na niejasność...

Sąd polubowny - kompetencje.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

tryb tego postępowania a więc zarówno zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym) zasada...

Zasady prawa wspólnotowego.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Jakub Walczyk
  • System prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

regulacji wspólnotowej/UE Zasada jednolitości zastosowania prawa wspólnotowego/UE (równoległość stosowania...