Zasada jednolitości sądów - strona 35

formy rządów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

zasady trójpodziału władzy - u podstaw tego systemu leży zasada jednolitości władzy - w aparacie państwa...

Prawo gospodarcze UE - Test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1225

w związku z naruszeniem prawa wspólnotowego Państwa członkowskie 3. Zasada ogólna prawa wspólnotowego...

Postępowanie nakazowe i upominawcze.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 679

się ma skutki prawomocnego wyroku. Wszczęcie: wyłącznie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie (zasada...

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych jako odrębna dyscyplina dydaktyczna i naukowa. Zasada jednolitości...

Zakres obowiązywania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

(w momencie wydawania decyzji o nieprzyjęciu na studia pełni funkcję organu); Prezes Sądu...