Zasada jednolitości podziału władzy - strona 7

Polityka transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

– centralizm demokratyczny - zasada kompetencji (poszczególne szczeble władzy odpowiadają za realizację ściśle...

Wykład - Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

podział spraw między izby oraz zasady wewnętrznego postępowania określa regulamin Sądu Najwyższego...

Typ i forma państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

jest przewodniczącym rady ministrów. Ustroje oparty na zasadzie jednolitości władzy - przekonanie że pełnia władzy...

Konstytucja Marcowa 17.03.1921

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1050

reprezentantem suwerennego narodu. Zasada podziału władzy - legislatywa = sejm i senat, egzekutywa = prezydent...

Organy władzy państwowej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

niewielkie kompetencje, więcej praw przysługuje mu w dziedzinie władzy ustawodawczej. Zasada jednolitości...

System partyjny a system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

i wykonawczą (z zasady podziału władz wynika konieczność określenia wzajemnych stosunków pomiędzy organami...

Prawo konstytucyjne - wykład 24

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 770

; bezpośrednio wpisana do konstytucji w 1976 r.) Jednolitości władzy państwowej Kierowniczej roli klasy...