Zasada jednolitości kierownictwa - strona 39

Zarządzanie jakością ISO, sem 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Anna Stój
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

. wymagania ogólne -4.2 wymagania ogólne dotyczące dokumentacji *5.odpowiedzialnosc kierownictwa -5.1...

Motywowanie i wynagradzanie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

, jakie ma do spełnienia kierownictwo każdej firmy, niezależnie od jej rozmiarów i od rodzaju prowadzonej działalności...

Podatek i jego płatnicy

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

szczególnej ostrości na gruncie poprzednio obowiązującej w Polsce zasady jednolitości własności państwowej...

TQM

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1673

troski o jakość, proces zarządzania prowadzony przez naczelne kierownictwo przy zaangażowaniu całej...

Współuczestnictwo procesowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3654

cywilnego (proces cywilny oparty jest na zasadzie dwustronności, wymaga istnienia dwóch stron procesowych...

Zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

się na świecie wybór prawa. Brak jest natomiast jednolitości przy poszukiwaniu prawa właściwego w braku wyboru...