Zasada jednolitości kierownictwa - strona 38

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

, wynikających m.in. ze zniekształcenia i opóźnienia informacji. 54. Zasada jednolitości kierowania. Jedna z 14...

Teorie poznania administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Radosław Pastuszko
 • Nauka o administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1351

międzyludzkich SZKOŁA ZARZĄDZANIA NAUKOWEGO • Frederick Winslow Taylor (1856 – 1895) • Zasady naukowego...

Komunikacja w organizacji

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1848

, dlatego wykorzystywanie zasad i reguł obowiązujących w tej komunikacji prowadzi do zaspokojenia ludzkich potrzeb, którymi...

Normalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1610

określenia wyrobu. Dokumenty normalizacyjne- dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki...

Ocena pracowników

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Katarzyna Klimkiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2282

się na kryteria efektywnościowe takie jak np. zaangażowanie w wykonywaną pracę. 2. O jakich zasadach zapomniano...

Mary Parker Follet

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

niezadowolenie z kierownictwa. 3- Zasada powiązań wszystkich czynników w danej sytuacji. Jeżeli A pracuje z B...

Spółka partnerska - Wolny zawód

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

mogą utworzyć wspólnicy (zwani partnerami), wykonujący wolny zawód. Spółka taka może być zawiązana, co do zasady...

Kierunek sytuacyjny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3983

możliwości formułowania zasad ogólnych, dotyczących rozwiązań organizacyjnych i sposobów zarządzania...