Zasada jednolitości kierownictwa - strona 35

Zasady ogólne KPA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3486

kontrolę działania i bezczynności administracji publicznej) Zasada praworządności (stanowi o jednolitości...

Normy procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

retro non agit - prawo nie działa wstecz. Zasada jednolitości postępowania - prowadzone postępowanie...

Ściąga z pojęć - wychowanie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Pedagogika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

-rola sztuki w wyzwalaniu twórczych dyspozycji człowieka zasady wychowania - ogólne warunki powodzenia...

Koncepcje "nowego wychowania"

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1981

się w zasadzie zbyteczny. Budowa i treść programów nauczania zostaje uzależniona od zmiennego i dynamicznego...

Rola i historia elit politycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Socjologia polityki
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3983

się- nie, nie potrafią się zmienić w przeciągu niewielu lat ( nie należy jednak mylić braku wyobraźni z brakiem zasad...

Geneza i ewolucja nauki administracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1960

i wykonawczą. Umysłowa strona (kierownictwo). Robotnicy (wykonawcza strona). Taylor wprowadził podział pracy...