Zasada jednolitości budżetu - strona 24

Budżet gminy - pojęcia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519

uchwały budżetowej. Konstrukcja treści budżetu jest wyznaczona przez zespół zasad budżetowych, wśród...

Pytania na egzamin - Dochody publiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
 • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952

Czy zasada jawności budżetu jest w Polsce przestrzegana Tak Nie Podstawę opodatkowania od budowli w podatku...

Zasada trójpodziału władz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

stosowania zasady jednolitości władzy państwowej. Obecnie zarówno w sferze myśli prawniczej, jak i praktyki...

Samorządowe Zakłady Budżetowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

- mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe. Art. 15. [Zasady finansowania samorządowego zakładu...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

przedakcesyjna, zasady wykorzystania pomocy w ramach PHARE. Następnego dnia rozpoczęły się w Brukseli oficjalne...

Definicja deficytu budżetowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

budżetu są podejmowane działania w postaci wpływów (zwiększenie lub utworzenie nowych podatków...