Zasada jednolitej licencji - strona 16

Polska w UE - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2940

przez RUE większością kwalifikowaną) ZAKRES PODMIOTOWY WPH - JEDNOLITE ZASADY ART. 133 (podstawy prawne WPH...

Nowelizacja ustawy o VAT - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

do korzystania z licencji. Obowiązek podatkowy Niezmieniona pozostała podstawowa dla konstrukcji VAT zasada...

Zarządzanie MSP - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Maciej Zastempowski
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiortwami
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 7133

w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - Urząd Skarbowy) Zgłoszeniem...

Marketing międzynarodowy - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Żbikowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 7287

- odp. TAK Czy licencja może się wiązać z utratą dobrego wizerunku i marki - odp. TAK Czy eksport...

Biznes plan firmy usługowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 5159

przede wszystkim: usługi w zakresie oferowania i akwizycji na eksport licencji, know-how i dokumentacji, przygotowania...

Giełda Papierów Wartościowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1771

uzyskania licencji zapewnia, ż ę zawód maklera wykonują jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach i dogłębnej...