Zasada jednolitej licencji ubezpieczeniowej - strona 18

Główni uczestnicy rynku kapitałowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

stosownej do koniunktury dywersyfikacji lokat. Należy podkreślić, iż pojęcie inwestora nie ma jednolitego...

Polityka handlowa krajów UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

ta opiera się na jednolitych zasadach, w szczególności w zakresie: Zmian taryf celnych, Zawierania układów...

Finanse przedsiębiorstw - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 4431
Wyświetleń: 6160

. Zasada równości ofiary wiąże się z opodatkowaniem dochodów wg. następujących kryteriów: jednolite...

Kierunek administracyjny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2877

sformułował on ogólne zasady racjonalnej organizacji pracy, które następnie wyłożył w książce opublikowanej...

Zbiór informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 2800

ustawowe  Świadczenie jest w zasadzie jednolite lub zróżnicowane, zależnie od potrzeb lub zasług  Prawo...

Prawo - definicje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 4067

hierarchicznego (reguła wyższej rangi uchyla niższej), zasada wyjątku( przepis szczególny uchyla przepis ogólny...