Prawo - definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 4095
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo - definicje - strona 1 Prawo - definicje - strona 2 Prawo - definicje - strona 3

Fragment notatki:

Prawo definicje to 6 stronicowa notatka zawierająca podstawowe definicje języka prawnego. W notatce prawo definicje, zawarto szereg pojęć kluczowych dla zrozumienia i nauki prawa. Są to pojęcia charakterystyczne dla wszystkich dziedzin prawa jak: przepisy końcowe, prawo stanowione, władza, wykładnia prawa, tworzenie prawa, akty normatywne, domniemanie prawne, obrona konieczna. Notatka zawiera również pojęcia z wyspecjalizowanych dziedzin prawa jak: pole eksploatacji, dozwolony użytek prawny, prawa autorskie, prawa majątkowe. Jest to notatka bardzo użyteczna dla wszystkich osób mających pierwszą styczność z prawem. Pojęcia zdefiniowane w notatce prawo definicje są kluczowe i podstawowe dla znajomości i nauki prawa.

Prawo
Moralność - to takie normy, które mówią nam co jest dobre a co złe. Sprawiedliwość - to wartość
Prawo - zespól norm ustanowionych i uznawanych przez państwo, które sprawuje nad nim kontrolę przez środki przymusu (stosowane w ostateczności).
Język prawny - język tekstów prawnych podlegający ogólnym regułom języka z pewnymi wyjątkami.
Zdolność prawna - to możliwość bycia podmiotem prawa, czyli możliwość nabywania praw i obowiązki. W Polsce zdolność prawną posiada każdy człowiek bez względy na wiek, wierzenia, narodowość, rasę itp.
Zdolność do czynności prawnych - to możliwość nabywania praw i obowiązków z pomocą własnych czynności, które towarzyszą oświadczenia woli. Brak zdolności - poniżej 13 roku życia. 13 -16 można przeprowadzać transakcje pod kontrolą opiekunów, 16 -18 można samodzielnie rozporządzać zarobionymi pieniędzmi. Po 18 roku - pełna zdolność.
Podmioty stosunków prawnych: osoby fizyczne (ludzie), osoby prawne (organizacje).O. fizyczne mają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. O. Prawne maja zdolność prawną i zdolności do czynności prawnych w ograniczonym zakresie (szkoła nie może wykazywać zysków).
Klasyfikacja osób prawnych: jest bo jest np. Skarb Państwa; 2. osoby prawne ustawowe, są powoływane do życia w ustawach (uniwersytety); 3. osoby prawne koncesyjne (rejestracyjne), otrzymują koncesje na wykonywanie pewnych czynności; 4. partie polityczne (organ państwowy nie może odmówić im rejestracji).
Kultura - sposób postępowania zbiorowości według norm określonych przez tą społeczność. Ma wymiar strukturalny, jej nosicielami są pewne grupy. Kultura obejmuje wytwory człowieka materialne i niematerialne.
Życie społeczne - to stosunki międzyludzkie polegające na wzajemnym oddziaływaniu między sobą.
Państwo - jest polityczną, hierarchiczną, przymusową, terytorialną i suwerenną organizacją obejmującą całe społeczeństwo. Jest wyposażone w instytucje władzy publicznej i oparte na sformalizowanym członkostwie (obywatelstwo).
Suwerenność - Jest to najważniejsza cecha państwa. Ma dwa wymiary wewnętrzny(państwo jest najwyższą władzą), zewnętrzny( jedno państwo nie może narzucić niczego innemu państwu) Suwerenność personalna - polega na tym, że osobnik odpowiada przed prawem państwa, którego jest obywatelem oraz na którego się znajduje. Dyplomaci są wyłączeni z prawa państwa, na którym są terytorium.
Przymus - jest elementem prawa i jest to niegodziwy sposób realizowania prawa. Jest atrybutem władzy, chociaż nie jest konieczny do sprawowania jej. Wyróżniamy przymusowe obywatelstwo i monopol przymusu.
Życie społeczne - to stosunki międzyludzkie polegające na wzajemnym oddziaływaniu między sobą.
Normy - to presja zbiorowości na jednostkę. Norma jest to sposób należytego zachowania się w granicach możliwości, in

(…)

… - -jest to zewnętrzne zamanifestowanie czynności psychomotorycznych. Dzielimy na zaniechanie, zachowania (czyny: dozwolone, zakazane, nakazane, czynności konwencjonalne - zachowania zmieniające rzeczywistość).
Działania prawne - wymagają złożenia oświadczenia woli przez dany podmiot.
Oświadczenie woli - komunikat, wyrażenie woli nadany do adresata np. testament.
Stosowanie prawa - czynności podejmowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz