Zasada jednolitej licencji ubezpieczeniowej - strona 14

Wspólna polityka handlowa UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polityka
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4256

na jednolitych zasadach, w szczególności dot. to: zmian stawek celnych, zawierania umów handlowych, polityki...

Normy prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 791

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.; cytowane dalej jako: kpa), z dnia 30...

Integracja Europejska - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1197

zasad konkurencji. Reguły konkurencji UE: Kierowane są do przedsiębiorców: 1. Zakaz porozumieo...

Transport i spedycja

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Teoria sportu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2702

się to słowem „cilca or about”, oznacza to odchylenie w granicach +- 10% , zgodnie z jednolitymi zasadami...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 5509

, zasoby ludzkie) Jednolity rynek wewnętrzny - [etap przejściowy] 4 wolności (swoboda przepływu towaru...

Ustawa o swobodzie gospodarczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a tak˝e zasady i tryb wydawania decyzji...

Cele marketingowe

 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1827

personelu. Zgodność dążeń formalnych oraz nieformalnych według zasady synergii wzmacnia potencjał firmy...

Polska bankowość inwestycyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

zagranicznego lub instytucji kredytowej Jedna licencja bankowa . Zezwolenie na działalność bankową uzyskane...