Cele marketingowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele marketingowe - strona 1

Fragment notatki:

Cele marketingowe jako kryteria oceny i wyboru strategii.
Cele marketingowe jako kryteria oceny i wyboru strategii Sukcesy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w coraz większym stopniu uzależnione są od dobrze zbudowanej oraz właściwie dobranej strategii marketingowej. W literaturze panuje dość zgodny pogląd na temat procedur tworzenia strategii. Dotyczą one takich etapów jak: diagnoza, analiza, koncepcja, programy, kontrola. Przy tworzeniu strategii istotne jest udzielenie odpowiedzi na kilka pytań: - co chcemy (ku czemu zmierzamy), - czego nie chcemy (z czego zrezygnujemy), - co możemy wprowadzić nowego, - jakie mamy szanse i umiejętności, - na ile potrafimy być konsekwentni, - czy potrafimy urzeczywistniać plany. Zdefiniowanie tego, czego chcemy ułatwia dokonanie wyboru instrumentów, które umożliwią osiągnięcie postawionego celu. Wiele  osób preferuje otrzymanie zadań zamiast samodzielnego ich formułowania. Dynamicznie rozwijają się te firmy, których właściciele czy liderzy  potrafią zdefiniować własne cele. Wiedząc, że sformułowanie tego, do czego zmierzamy nie jest wcale łatwe, możemy skoncentrować się na tym, czego nie chcemy, co na pewno odrzucimy. Droga eliminacji, czyli rezygnowania z wyraźnie nazwanych działań pozwala na dostrzeżenie ścieżki, po której będzie kroczyć przedsiębiorstwo. W ten sposób świadomie eliminuje się możliwości korzystania z różnorodnych okazji, które mogą być ciekawe na krótką metę, jednak osłabiają przedsiębiorstwo w perspektywie długofalowej. Formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie umożliwia rozwój i ekspansję, a nie tylko utrzymanie na rynku i stabilizacje. Opracowanie odpowiedniej strategii jest warunkiem koniecznym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu. Przedsiębi

Cele marketingowe jako kryteria oceny i wyboru strategii
Sukcesy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w coraz większym stopniu uzależnione są od dobrze zbudowanej oraz właściwie dobranej strategii marketingowej. W literaturze panuje dość zgodny pogląd na temat procedur tworzenia strategii. Dotyczą one takich etapów jak: diagnoza, analiza, koncepcja, programy, kontrola. Przy tworzeniu strategii istotne jest udzielenie odpowiedzi na kilka pytań:
co chcemy (ku czemu zmierzamy),
czego nie chcemy (z czego zrezygnujemy),
co możemy wprowadzić nowego,
jakie mamy szanse i umiejętności,
na ile potrafimy być konsekwentni,
czy potrafimy urzeczywistniać plany.
Zdefiniowanie tego, czego chcemy ułatwia dokonanie wyboru instrumentów, które umożliwią osiągnięcie postawionego celu. Wiele  osób preferuje otrzymanie zadań zamiast samodzielnego ich formułowania. Dynamicznie rozwijają się te firmy, których właściciele czy liderzy  potrafią zdefiniować własne cele. Wiedząc, że sformułowanie tego, do czego zmierzamy nie jest wcale łatwe, możemy skoncentrować się na tym, czego nie chcemy, co na pewno odrzucimy. Droga eliminacji, czyli rezygnowania z wyraźnie nazwanych działań pozwala na dostrzeżenie ścieżki, po której będzie kroczyć przedsiębiorstwo. W ten sposób świadomie eliminuje się możliwości korzystania z różnorodnych okazji, które mogą być ciekawe na krótką metę, jednak osłabiają przedsiębiorstwo w perspektywie długofalowej. Formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie umożliwia rozwój i ekspansję, a nie tylko utrzymanie na rynku i stabilizacje. Opracowanie odpowiedniej strategii jest warunkiem koniecznym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w dynamicznie rozwijając

(…)

… ubezpieczeniowe sprzedające ubezpieczenia na życie (life) stosują głównie strategie rozwoju rynku i penetracji rynku. Firmy ubezpieczeń majątkowych (non life) także wybierają najczęściej te dwie strategie (rysunek 8).
Rys. 8 Strategie rozwoju firm ubezpieczeniowych w zależności od rodzaju oferowanych ubezpieczeń
Zarówno centrale, jak i oddziały firm ubezpieczeniowych stosują najczęściej dwie strategie: rozwoju…
…, a w 28% z firm pośredniczących. Bardzo niewiele tych firm korzysta z polityki niskich cen. Firmy ubezpieczeń na życie swoje działanie opierają przede wszystkim na współpracy z firmami pośredniczącymi (46%). Reszta wykorzystuje luki produktowe oraz politykę niskich cen.
Z przeprowadzonych badań wynika, że firmy ubezpieczeniowe coraz częściej wykorzystują wiedzę marketingową. Potrafią określić cele…
… pracuje konkurencja. Należy mieć tutaj na myśli jedynie takie działania, które są zgodne z etyką  oraz uczciwością biznesową.      Drugi element dotyczy uzyskania przewagi nad działaniami konkurentów. W odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa, przewaga może obejmować różne  elementy. Z punktu widzenia zarządzania marketingowego może ona dotyczyć:
lepiej wyszkolonego, wysokokwalifikowanego…
… na terenie Warszawy, Katowic, Bielska-Białej i Radomia. Badania te miały na celu uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
Czy warunki zewnętrzne są właściwe do realizacji danej strategii marketingowej?
Czy właściwe jest przygotowana dystrybucja i czy jest ona efektywna ?
Czy potrzebne są nowe kanały dystrybucji?
Czy istniejące sposoby sprzedaży gotowe są do zaadoptowania strategii?
Czy istnieje łączność…
… produktu i posiadanie zapasu w magazynach, umieszczenie produktu w hurtowniach i w detalu, przeszkolenie zespołu przedstawicieli handlowych, wdrożenie programów promocji handlowej i promocji konsumenckiej, uruchomienie reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej i zewnętrznej a także skorzystanie z instrumentów public relations. W zależności od posiadanych środków i możliwości, komponuje się taką listę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz