Zasada jednolitej licencji ubezpieczeniowej - strona 11

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 2170

 o działalności ubezpieczeniowej (ogólne przepisy regulujące zasady działalności ubezpieczeniowej...

Handel zagraniczny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Handel międzynarodowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3374

Dobra niematerialne (patenty, licencje) Formy handlu: Export - sprzedaż i wypływ towarów za granicę...

Kultura organizacji, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

, doradcy ubezpieczeniowi i finansowi) Cechy charakterystyczne • zasady umowne • podporządkowanie...

Polityka społeczna - pojęcie i modele

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Joanna Grzela
 • Polityka społeczno-gospodarcza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1463

. Charakteryzuje socliberałów. Akcentuje się tu zasadę subsydialności(pomocności). Programy socjalne...

Vademecum ubezpieczeń

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1708

ubezp. Zasady: zasada realności ochrony ubezpieczeniowej zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej zasada...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 2961

Dyrektywy: Jednolita licencja `77 nadzór kraju macierzystego '89 Regulacje ostrożnościowe: Wymóg...

Znaczenie nadzoru bankowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

muszą mieć pewność, że każdy bank prowadzi właściwą ewidencję, zgodną z jednolitymi zasadami i praktyką...