Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa - strona 6

Bizancjum - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

pustynnego wysokie poczucie jedności szacunku dla siebie i przyrody. Więź rasowa tej społeczności tam wyrasta...

Typologia grup społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie archiwami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik...

Wprowadzenie apartheidu w RPA -Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Zbigniew Karpus
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 931

ta miała następnie stać się rządem jedności narodowej. Wybory według zasady jeden człowiek - jeden głos...

Finanse publiczne

 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2282

jedności formalnej - w danym państwie występuje tylko jeden budżet - zasada jedności materialnej - głosi...

Referat - Niepodległość Namibii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 805

przedstawiciela ludności Namibii. W 1985r. został powołany „tymczasowy rząd jedności narodowej” pod przewodnictwem...

Zasady prawa cywilnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

autorskie, do wynalazku 13. Jedności prawa cywilnego - do sfery prawa cywilnego należą także stosunki...

Formy zwrotu do adresata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2548

: zasada trzech jedności (jedność czasu, jedność miejsca, jedność akcji). Fabuła...

Zasada uczciwej konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

o charakterze publicznoprawnym, ale jej przepisy w większości są stosowane w przypadkach indywidualnych zagrożeń...

Ustawodawstwo cywilne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

się ogólnymi założeniami ZSRR -brak wyodrębnionej dziedziny prawa rzeczowego przy zasadach ustawodawstwa...